Tin tức, bài viết mới nhất về :

Mạc Phủ

Người Mỹ đã buộc người Nhật phải mở cửa đất nước như thế nào?

Người Mỹ đã buộc người Nhật phải mở cửa đất nước như thế nào?

7/7/2015 11:04:22 AM

Khi người Mỹ mang vào Nhật súng ống và tàu tối tân, Mạc phủ Togukawa đứng giữa 2 lựa chọn, hoặc tiếp tục đóng cửa nước Nhật và chịu đương đầu với sức mạnh quân sự từ phía Mỹ, hoặc mở cửa...

Tags: sức mạnh quân sự, cách mạng công nghiệp, vũ khí hạng nặng, trung tâm kinh tế, nhật bản, Mạc Phủ, Mạc Chúa, mỹ, mở cửa