Tin tức, bài viết mới nhất về :

lóe sáng

Hãy cho họ thấy, bạn... “không phải dạng vừa đâu"

Hãy cho họ thấy, bạn... “không phải dạng vừa đâu"

2/16/2015 9:00:00 AM

Năm mới sắp đến và đây chính là khoảng thời gian để ta nhìn lại những câu nói đã lay động chúng ta, làm ta bật cười và truyền niềm cảm hứng.

Tags: lời khuyên thông thái, phát biểu, thành công, thất bại, công việc, lóe sáng, Không phải dạng vừa đâu, khởi nghiệp, cơ hội, mắc lỗi, chọn lựa sai, lên voi xuống chó, quan sát mọi người