Lộ diện top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước năm 2022

10/01/2023 09:21 AM | Kinh tế vĩ mô

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất, nhập khẩu năm 2022 đã công bố 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước. Trong đó, địa phương đứng đầu cả nước ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022 đạt 47,5 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Trong quý IV/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 89,5 tỷ USD, giảm 7,1% so với quý III/2022 và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%. 

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, TP.HCM là địa phương có kim ngạch xuất khẩu năm 2022 cao nhất cả nước, với kim ngạch xuất khẩu đạt 47,5 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bắc Ninh, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 45 tỷ USD. Theo sau là Bình Dương, Thái Nguyên và Hải Phòng, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 34,3 tỷ USD, 29,8 tỷ USD và 24,9 tỷ USD.

Lộ diện top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,7%, giảm 0,5 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Trong quý IV/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 85,07 tỷ USD, giảm 5,8% so với quý III/2022 và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 125,79 tỷ USD, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 234,86 tỷ USD, tăng 7,5%.

Lộ diện top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Xét theo tỉnh, thành phố, TP.HCM là địa phương nhập khẩu nhiều nhất cả nước năm 2022, với kim ngạch nhập khẩu đạt 62,8 tỷ USD. Đứng thứ hai là Hà Nội, với kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 41 tỷ USD. Theo sau là Bắc Ninh, Bình Dương và Hải Phòng, với kim ngạch nhập khẩu lần lượt đạt 38,4 tỷ USD, 24,8 tỷ USD và 21,4 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5%, tỷ trọng bằng năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44,7%, giảm 1,8 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,8%, tăng 1,8 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,5%, tỷ trọng bằng năm trước.

Tính chung cả năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm trước xuất siêu 3,32 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 41,9 tỷ USD.


Giang Anh

Theo Giang Anh

Cùng chuyên mục
XEM