Lộ diện top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2021

30/06/2022 14:31 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân (TNBQ) cả nước năm 2021 đạt khoảng 4,205 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, Bình Dương là tỉnh có TNBQ cao nhất cả nước và Điện Biên là tỉnh có TNBQ thấp nhất cả nước.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người theo tháng của cả nước giảm 1,1% so với năm 2020. TNBQ năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng/người/tháng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng/người/tháng).

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn.

So với năm 2020, thu nhập bình quân theo tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân theo tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Trong đó, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có TNBQ năm 2020 đạt 9,184 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất), với mức thu nhập đạt 1,152 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,794 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 triệu đồng/người/tháng).

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 56,7%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,8%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,5%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn. Trong đó, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng giảm dần, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

Trong 63 tỉnh, thành tại Việt Nam, Bình Dương đang là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,12 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước, tăng 1,71% so với năm 2020. Xếp ở vị trí thứ 2 là TP. HCM với 6,01 triệu đồng/người/tháng và Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 6 triệu đồng/người/tháng.

Lộ diện top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2021 - Ảnh 1.

Top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2021 (triệu đồng). Nguồn: TCTK.

Trong top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, cả 5 thành phố trực thuộc trung ương đều lọt top. Trong đó, TP. HCM (6,01 triệu đồng/người/tháng) dẫn đầu, sau đó là Hà Nội (6 triệu đồng/người/tháng), Đà Nẵng (5,23 triệu đồng/người/tháng), Hải Phòng (5,09 triệu đồng/người/tháng) và Cần Thơ (4,79 triệu đồng/người/tháng).

So với năm 2020, thu nhập bình quân của 5 thành phố trực thuộc trung ương đều giảm. Cụ thể, thu nhập bình quân của TP. HCM giảm 7,54%, Hà Nội giảm 3,23%, Đà Nẵng giảm 1,32%, Hải Phòng giảm 2,12% và Cần Thơ giảm 16,8%.

Ngược lại, tỉnh đang có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước là Điện Biên với 1,82 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,06% so với năm 2020.

Lộ diện top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2021 - Ảnh 2.

Top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước năm 2021 (triệu đồng). Nguồn: TCTK

Năm 2021, tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (Bình Dương) đang gấp gần 4 lần tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (Điện Biên) cả nước.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM