Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lienviet postbank

Lộ diện tỷ lệ sở hữu những cổ đông lớn nhất của Lienviet PostBank

Lộ diện tỷ lệ sở hữu những cổ đông lớn nhất của Lienviet PostBank

30/01/2013 12:44:17 PM

Liên Việt Holdings và Tô Gi đã thoái toàn bộ vốn.