Lễ hội năm 2023 sẽ thu chi tiền công đức qua chuyển khoản

22/01/2023 19:35 PM | Xã hội

Đơn vị quản lý di tích văn hoá phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức và giao dịch theo hình thức chuyển khoản.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 04/2023/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức , tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội gồm: Khoản hiến, tặng, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội dưới hình thức bằng tiền (tiền mặt và chuyển khoản); bằng các loại giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư quy định chi tiết việc quản lý, thu chi tiền công đức. Cụ thể, khi tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, đơn vị quản lý phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản.

Với tiền mặt, đơn vị quản lý cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Tiền trong hòm công đức (nếu có), định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần, đơn vị quản lý kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Khoản tiền đặt không đúng nơi quy định được thu gom kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung.

Số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch. Tiền lãi phát sinh trên tài khoản gửi mở tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại quản lý theo quy định.

Nguồn tài chính để tổ chức lễ hội gồm: Tiền công đức, tài trợ cho hoạt động lễ hội; hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Thu từ hoạt động dịch vụ trong khu vực tổ chức lễ hội (gồm cho thuê địa điểm bán hàng lưu niệm, đồ ăn uống, quay phim, chụp ảnh, trông giữ xe, vận chuyển du khách) và dịch vụ khác phù hợp với quy định của địa phương.

Lễ hội năm 2023 sẽ thu chi tiền công đức qua chuyển khoản - Ảnh 1.

Nơi ghi nhận công đức do Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Ảnh: Mạnh Thắng).

Thông tư này cũng quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo các chủ thể chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích gồm: Di tích là cơ sở tôn giáo do tổ chức tôn giáo quản lý, sử dụng; di tích là cơ sở tín ngưỡng do người đại diện cơ sở tín ngưỡng quản lý, sử dụng; di tích thuộc sở hữu tư nhân; di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý, sử dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.

Trước đó, khi Bộ Tài chính công bố dự thảo này, chuyên gia văn hoá và chuyên gia kinh tế đều ủng hộ quy định tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức qua chuyển khoản ngân hàng sẽ giúp minh bạch dòng tiền.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc quản lý nguồn tiền công đức tại cơ sở tôn giáo thực hiện qua tài khoản ngân hàng sẽ giúp minh bạch việc sử dụng. Những cá nhân đóng góp tiền vào cơ sở tôn giáo cũng sẽ yên tâm hơn khi biết tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích.

Theo Quỳnh Nga

Cùng chuyên mục
XEM