Tin tức, bài viết mới nhất về :

kiến thức lịch sử

Tôi đã dùng 4 năm để nói chuyện với người vô gia cư, và những điều tôi nghe được khiến bản thân cảm thấy thật sự ngượng ngùng...

Tôi đã dùng 4 năm để nói chuyện với người vô gia cư, và những điều tôi nghe được khiến bản thân cảm thấy thật sự ngượng ngùng...

3/12/2018 7:01:00 PM

Bạn chẳng thể mong đợi nhận được gì có giá trị vật chất từ những người vô gia cư, đúng thế. Nhưng bù lại, bạn sẽ nhận được món quà có ý nghĩa tinh thần. Món quà ấy, chẳng cần mất tiền,...

Tags: người vô gia cư, giá trị vật chất, nhiếp ảnh gia, kiến thức lịch sử, mạng xã hội, Rơi nước mắt