Kiểm tra tính liêm chính của cán bộ thuế trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản

01/05/2022 13:48 PM | Kinh doanh

Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương có cơ chế giám sát, tránh hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong quá trình làm việc của cán bộ thuế; tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản .

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế, chủ động tham mưu UBND tỉnh, TP để chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện sát, đầy đủ các nội dung về chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Kiểm tra tính liêm chính của cán bộ thuế trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản - Ảnh 1.

Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, cần phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh phát biến động về giá cao hơn giá UBND đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho cơ quan tài nguyên môi trường.

Các cơ quan thuế địa phương cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo, quán triệt các phòng, đội tham gia vào công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định tại quy chế tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế địa phương có cơ chế giám sát, tránh hiện tượng nhũng nhiễu gây khó khăn trong quá trình làm việc của cán bộ thuế; tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế.

Đồng thời, giao Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng kiểm tra tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo sự minh bạch - liêm chính của ngành thuế.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh đến nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Minh Chiến

Cùng chuyên mục
XEM