Chúc mừng cổ đông VPBank: Từ năm sau sẽ nhận “mưa” cổ tức tiền mặt lấy từ 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm

29/04/2022 21:19 PM | Kinh doanh

Cuối cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank, Chủ tịch Ngô Chí Dũng đã tiết lộ về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm tới.

Trong kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ lên tới trên 79 nghìn tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2021. Kế hoạch tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu ESOP, chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Năm ngoái, ngân hàng này đã tăng vốn điều lệ từ hơn 25.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Như vậy, 2022 sẽ là năm thứ 2 liên tiếp VPBank đẩy mạnh hoạt động tăng vốn điều lệ và sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống sau khi triển khai tăng vốn thành công.

Năm 2021, sau khi trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và ghi nhận lợi nhuận thuần từ giao dịch chuyển nhượng công ty con trong năm 2021, tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại của Vpbank là 21.258 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thống nhất phương án giữ lại khoản lợi nhuận 21.258 tỷ đồng còn lại, nhằm giữ lại nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Trong năm 2022, VPBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên trên 697.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 29.662 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% và 107% so với năm 2021. Trong quý 1, ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 11.146 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Cuối buổi đại hội, chủ tịch VPBank đã "tiết lộ" 1 thông tin đáng mừng với cổ đông VPB. Cụ thể ông Dũng cho biết: "Với nền tảng vốn đạt được vào cuối năm nay không những đủ cơ sở để đảm bảo cho tăng trưởng cao theo kế hoạch trong 5 năm tới, mà Hội đồng quản trị dự kiến từ năm sau sẽ trình Đại hội Cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm".

Với mức lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022 là 29.662 tỷ đồng, giả sử lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Vpbank đạt được là 23.729 tỷ đồng, dành ra 30% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức tương đương với 7.118 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu sau khi VPBank phát hành cổ phiếu trong năm 2022 phục vụ tăng vốn chủ sở hữu theo dự kiến của nhà băng là 6.743.429.680 cổ phiếu.

Như vậy, theo tính toán mỗi cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức bằng tiền vào khoảng hơn 10.000 đồng nếu phương án này được ĐHĐCĐ thông qua.

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM