Kido thâu tóm công ty sở hữu dầu ăn Marvela, Ông Táo...

29/11/2018 17:43 PM | Kinh doanh

Tập đoàn KIDO vừa hoàn tất các thủ tục mua lại 51% Công ty Golden Hope Nhà Bè. Đơn vị nằm trong Top các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường dầu ăn Việt Nam.

Sau khi hợp nhất thành công hai công ty Tường An và Vocarimex, Tập đoàn KIDO tiếp tục mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng tại thị trường dầu ăn trong nước khi vừa hoàn tất các thủ tục mua lại 51% Công ty Golden Hope Nhà Bè.

Golden Hope Nhà Bè là đơn vị nằm trong Top các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường dầu ăn Việt Nam, có doanh số hằng năm vào khoảng 1.300 tỷ đồng/năm với các nhãn hàng như: Marvela, Ông Táo...

Công ty Golden Hope Nhà Bè (GHNB) là doanh nghiệp liên doanh giữa Vocarimex và Sime Darby. Hiện Vocarimex là công ty thành viên của Tập đoàn KIDO và nắm giữ 49% cổ phần tại GHNB.

Thông qua việc mua lại 51% cổ phần GHNB, KIDO đã gián tiếp sở hữu 100% cổ phần tại doanh nghiệp này. Việc sở hữu GHNB nằm trong chiến lược đẩy mạnh gia tăng tầm ảnh hưởng của Tập đoàn KIDO trên thị trường dầu ăn trong nước, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

PV

Cùng chuyên mục
XEM