[INFOGRAPHIC] Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2022

28/11/2022 14:16 PM | Kinh doanh

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Do đó, mức độ phát triển doanh nghiệp có tác động lớn đến sự phát triển chung của cả nước. Theo thống kê, năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cả nước có trên 116.800 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,4% về số doanh nghiệp so với năm 2020, giảm 8,9% so với bình quân năm giai đoạn 2016-2020.

[INFOGRAPHIC] Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2022 - Ảnh 1.

[INFOGRAPHIC] Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2022 - Ảnh 2.

Sang đến năm 2022, với những giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, chỉ trong 10 tháng, cả nước đã có 125.800 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.379,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM