[Infographic] Ngành bảo hiểm năm 2016: Thêm 4.100 tỷ rót vào các doanh nghiệp

19/03/2017 14:15 PM | Xã hội

Năm 2016, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi dấu ấn khi có tới 8 doanh nghiệp thực hiện tăng vốn với tổng vốn tăng đạt gần 4.100 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản toàn thị trường năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2015. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2015.

Một nửa trong số 60 doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với tổng tài sản 67.585 tỷ đồng, tăng 13,94%. DNBH phi nhân thọ đầu tư trở lại nền kinhh tế hơn một nửa tổng tài sản với khoảng 34.449 tỷ đồng, tăng 6,48% so với năm 2015.

Trong khi đó, mặc dù số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khiêm tốn hơn (18 công ty) nhưng tổng tài sản thuộc các doanh nghiệp này xấp xỉ 171.828 tỷ đồng, tăng 19,96% so với năm 2015. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế cũng tăng trưởng tương ứng hơn 19% lên 152.123 tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 65,1% đầu tư vào trái phiếu chính phủ, 17% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng và 5,4% đầu tư vào trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, còn lại là tạm ứng từ giá trị tài khoản, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu chính quyền địa phương.

Năm 2016 cũng ghi dấu ấn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi có tới 8 doanh nghiệp thực hiện tăng vốn với tổng vốn tăng đạt gần 4.100 tỷ đồng. Cathay là doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn mạnh nhất từ 2.007 tỷ lên 3.343 tỷ. Cathay cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 51% trong năm qua, đạt 170 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, tương đương 4,4 tỷ USD. Riêng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng, tăng 22,64%

so với năm 2015. Mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm trước nhưng ngành kinh doanh tỷ đô này vẫn được đánh giá là khá nhỏ bé so với ngành tài chính khác như ngân hàng, chứng khoán. Mức độ thâm nhập của bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay mới đạt khoảng 2% GDP, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN (3,55%), châu Á (5,37%) và thế giới (6,3%).

Cùng NDH nhìn lại tổng quan bức tranh ngành bảo hiểm năm 2016 vừa qua.

Theo Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM