Tôi làm công ty bảo hiểm nhân thọ - tôi là ai?

08/02/2017 08:00 AM | Kinh doanh

Ngành bảo hiểm đang trên đà phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đòi hỏi một lực lượng lớn nhân sự có chuyên môn cao. Khi nhìn vào một công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ, phần lớn mọi người chỉ biết đến đội ngũ Phát triển kinh doanh nhưng môi trường bên trong một công ty Bảo Hiểm còn nhiều thú vị hơn nữa bởi đội ngũ nhân sự ở các phòng ban khác như Marketing, Truyền Thông - Đối ngoại, định phí bảo hiểm...

A.D

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM