[Infographic] Chính phủ đã "giảm đau" nền kinh tế trước Covid-19 như thế nào?

05/04/2020 10:48 AM | Xã hội

Để giảm đau cho nền kinh tế, Chính phủ dự kiến đưa ra các gói hỗ trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Chính phủ đã giảm đau nền kinh tế trước Covid-19 như thế nào? - Ảnh 1.
[Infographic] Chính phủ đã giảm đau nền kinh tế trước Covid-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Theo Hương Xuân-Đức Minh

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm