[Infographic] Các kỳ bầu cử tổng thống và đường đi của chứng khoán Mỹ

18/10/2016 09:43 AM | Xã hội

Lợi nhuận từ S&P 500 trong các năm bầu cử thực tế lại tốt chứ không đáng lo như suy nghĩ của một số nhà đầu tư. Số liệu thống kê qua các năm cuối của nhiệm kỳ 4 năm Tổng thống đã chỉ ra rõ điều này.

Theo MAI HƯƠNG - CƯỜNG TRƯƠNG

Cùng chuyên mục
XEM