Tin tức, bài viết mới nhất về :

hòa vốn

K+ tuyên bố đã thoát lỗ

K+ tuyên bố đã thoát lỗ

8/4/2015 3:53:22 PM

Tổng giám đốc Truyền hình số vệ tinh K+ cho biết, truyền hình K+ đã đạt điểm hòa vốn vào tháng 6/2015...

Tags: truyền hình số, truyền hình số vệ tinh, truyền hình trả tiền, K+, hòa vốn, thoát lỗ, k+ thoát lỗ