Tin tức, bài viết mới nhất về :

hạch sách

Bị gây nhũng nhiễu, hạch sách, doanh nghiệp hãy phản ánh cho Chính phủ qua website doanhnghiep.chinhphu.vn

Bị gây nhũng nhiễu, hạch sách, doanh nghiệp hãy phản ánh cho Chính phủ qua website doanhnghiep.chinhphu.vn

10/4/2016 9:27:10 PM

Thông qua website doanhnghiep.chinhphu.vn, nếu có thông tin doanh nghiệp phản ánh về tình trạng bị gây khó dễ, phải đút lót phong bì cho cán bộ hành chính, Văn phòng Chính phủ sẽ xem xét...

Tags: Văn phòng Chính phủ, họp báo chính phủ, chính phủ thường kỳ, Phát triển Doanh nghiệp, thủ tướng chính phủ, Hội nghị xúc tiến đầu tư, nhũng nhiễu, Chính phủ, doanh nghiệp, hạch sách