Hà Nội có trên 600 nghìn điểm tạo mã QR kiểm soát người ra, vào

21/10/2021 15:33 PM | Xã hội

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, tổng số địa điểm quét mã QR đến hết ngày 16/10 là 610.919 điểm, tăng 2.839 điểm so với ngày 15/10 và tăng 314.672 địa điểm so với ngày 21/9 (296.247 địa điểm).

Nguồn: Bộ Công thương.
Nguồn: Bộ Công thương.

Về số lượt quét mã QR trên phạm vi toàn Thành phố trong ngày 16/7/2021 là 276.458 lượt, tăng 2.614 lượt so với ngày 15/10/2021 và tăng 77.862 lượt so với ngày 21/9/2021 (198.596 lượt), trung bình 7 ngày vừa qua: 244.553 lượt.

Tổng số người đi/đến checkin tại các địa điểm quét QR trong ngày 16/10/2021 là 214.817 người, tăng 2.183 người so với ngày 15/10/2021 và tăng 79.170 so với ngày 21/9/2021 (135.647 người), trung bình 7 ngày vừa qua 186.019.

Như vậy, có thể thấy sau Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND TP Hà Nội, các hoạt động và cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố đã dần trở nên thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định.

Đối với tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài 1022, từ 12h ngày 16/10 đến 12h ngày 17/10, Tổng đài đã tiếp nhận 180 cuộc gọi đến, trong đó cuộc đáp ứng là 137 cuộc, đạt 76,1%.  Đã giải đáp/xử lý/tư vấn 135 cuộc, chuyển các sở, ngành, quận, huyện, thị xã xử lý theo thẩm quyền 02 cuộc (từ ngày 20/8/2021 đến 12h ngày 17/10/2021 đã tiếp nhận 37.637 cuộc gọi đến, trong đó cuộc đáp ứng là 26.623 cuộc, đạt 70,74%. Đã giải đáp/xử lý/tư vấn 25.000 cuộc, chuyển các sở, ngành, quận, huyện, thị xã xử lý theo thẩm quyền 2.029 cuộc. Tổng số cuộc gọi đi chăm sóc sức khỏe chủ động (đối với nhánh 3) 7.750 cuộc, số người F0 được tư vấn, chăm sóc 1.604).

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM