Giảm giá điện lần 2 cho người dân ảnh hưởng COVID-19

18/12/2020 08:38 AM | Xã hội

Ngày 17/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đồng ý thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) như đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 919/BC-BCT ngày 1/12/2020.

Tuy nhiên, không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, có thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 17/12/2020.

Theo dự thảo được Bộ Công Thương xây dựng và gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Công thương các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 2,  dự kiến sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện cho khách hàng dùng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4.

Đối với khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng có kho chứa hàng hoá trong quá trình lưu thông được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất.

Theo Bộ Công Thương, cơ sở dùng cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus Sars Cov-2 được giảm 100% tiền điện. Cơ sở y tế dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus Sars Cov-2  được giảm 20% tiền điện. Riêng cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thu phí cách ly cách ly tập trung sẽ không được hỗ trợ giảm tiền điện.

Dự kiến, thời gian giảm tiền điện trong 3 tháng (gồm tháng 10-11-12/2020). Hoá đơn hỗ trợ giảm giá điện được lập trong tháng 12/2020.  Trường hợp, hoá đơn tiền điện tháng 12/2020 của khách hàng chưa được phát hành thì tiền hoàn hỗ trợ giá điện được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12/2020. Trường hợp, hoá đơn tiền điện tháng 12/2020 đã được phát hành thì được hoàn trả vào kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo.

Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại dịch vụ, sinh hoạt lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng để gửi các công ty điện lực. Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 25/12. Hết thời hạn hỗ trợ giảm giá, giá điện quay về mức giá thông thường.

Trước đó, tại Nghị quyết 41/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong tháng 4, 5 và 6/ 2020. Trong đó, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM