FPT lãi hơn 3.500 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 28%

18/10/2019 12:39 PM | Kinh doanh

Công ty cổ phần FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 18% và 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT tăng trưởng 20% và 28% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 19.597 tỷ đồng và 3.507 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.940 tỷ đồng và 2.378 tỷ đồng, tăng 27,7% và 30,1% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.513 đồng, tăng 29,5%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,9% (9 tháng đầu năm 2018 đạt 16,8%).

LNTT khối Công nghệ tăng trưởng 42%

Khối Công nghệ là động lực tăng trưởng chính của FPT, ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 11.068 tỷ đồng và 1.471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 42% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 34%.

Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này mang lại 2.525 tỷ đồng cho FPT, tăng 35% so với cùng kỳ, đóng góp 32% tổng doanh thu công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 9 tháng đầu năm 2018 là 32%).

Khối Viễn thông đạt 7.561 tỷ đồng doanh thu, tăng 17%, LNTT đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 7.133 tỷ đồng và 1.074 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 18% so với cùng kỳ.

Đối với khối Giáo dục, tính đến ngày 30/9/2018, tổng học sinh trên toàn hệ thống giáo dục FPT đạt khoảng 47.200 học sinh, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

LNTT từ thị trường nước ngoài tăng 29,4%

Sau 9 tháng đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 8.221 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và 1.344 tỷ đồng LNTT, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (9 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 38%).


Hà My

Từ khóa:  fpt
Cùng chuyên mục
XEM