Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đưa tiền mới vào sử dụng

Năm nay, đổi tiền lẻ sẽ bị phạt 20 - 40 triệu đồng

Năm nay, đổi tiền lẻ sẽ bị phạt 20 - 40 triệu đồng

21/01/2015 11:00:00 PM

“Đối với hoạt động đổi tiền lẻ là không được phép hoạt động, do vậy nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Đây là điểm mới trong năm nay”.

Tags: đổi tiền lẻ , hoạt động đổi tiền lẻ , đưa tiền mới vào sử dụng , in tiền mới , tiết kiệm chi phí