Năm nay, đổi tiền lẻ sẽ bị phạt 20 - 40 triệu đồng

21/01/2015 23:00 PM |

“Đối với hoạt động đổi tiền lẻ là không được phép hoạt động, do vậy nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Đây là điểm mới trong năm nay”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96 về việc xử phạt đối với hoạt động không được phép, trong đó có đưa hoạt động đổi tiền lẻ.

“Theo đó, đối với hoạt động đổi tiền lẻ là không được phép hoạt động, do vậy nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40  triệu đồng. Đây là điểm mới trong năm nay”, ông Tú cho biết.

Ông Tú cho biết, đây là năm thứ 3 thực hiện chủ trương không đưa tiền lẻ mới vào lưu thông. Tuy nhiên, tiền mặt theo cơ cấu mệnh giá lớn hay nhỏ đều được phục vụ đẩy đủ không để bất cứ cơ quan nào thiếu. Tiền lẻ vẫn đưa vào lưu thông nhưng là tiền đã qua sử dụng, chứ không đưa tiền mới vào sử dụng. Việc làm này giúp Ngân hàng Nhà nước tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

“Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước không in tiền mới mệnh giá 500 đồng đã tiết kiệm được khoảng 94 tỷ đồng. Năm 2014 tiếp tục không in tiền mới mệnh giá 1.000 và 2.000 đồng đã tiết kiệm được khá nhiều. Riêng với tiền mệnh giá 500 đồng tiết kiệm được 314 tỷ đồng, với mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng đã tiết kiệm được 409 tỷ đồng. Năm 2015 nếu đưa thêm 5.000 tỷ đồng thì chi phí tiết kiệm được khoản nữa.

Cụ thể, với quản lý chung tiết kiệm được 171 tỷ đồng, còn với cả 3 mệnh giá thì tiết kiệm được 580 tỷ đồng. Như vậy, việc không đưa tiền mới vào lưu thông cả 4 mệnh giá đã giúp Ngân hàng Nhà nước tiết kiệm được 548 tỷ đồng. Cộng cả 3 năm dồn lại tiết kiệm được 1.084 tỷ đồng”, ông Tú cho biết.

>> Vì sao Ngân hàng Nhà nước thôi in tiền mệnh giá nhỏ?

Theo Trần Giang

Cùng chuyên mục
XEM