Dự toán VinFast nộp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách nhưng chỉ thu được một nửa, thuế đất giảm, Hải Phòng "thất thu" hơn 5.000 tỷ đồng

26/12/2022 10:08 AM | Kinh doanh

Nguyên nhân dẫn đến khoản "thất thu'' này là do từ giữa năm 2022, Công ty VinFast dừng sản xuất ô tô chạy xăng chuyển sang sản xuất ô tô chạy điện.

Dự toán VinFast nộp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách nhưng chỉ thu được một nửa, thuế đất giảm, Hải Phòng "thất thu" hơn 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo báo cáo từ UBND TP Hải Phòng, năm 2022, hai khoản thu tiền sử dụng đất, thu thuế tiêu thụ đặt biệt của TP bị giảm hơn 5.002 tỷ đồng so với dự toán được giao.

Cụ thể, khoản thu tiền sử dụng đất ước hụt hơn 2.182 tỷ đồng và thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Công ty VinFast giảm 2.820 tỷ đồng so với dự toán.

Trước đó, theo dự toán thu ngân sách năm 2022 do HĐND TP Hải Phòng giao, nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt với Công ty VinFast ước khoảng 5.970 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ thu được khoảng 2.700 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán HĐND TP giao.

Nguyên nhân dẫn đến khoản "thất thu'' này là do từ giữa năm 2022, Công ty VinFast dừng sản xuất ô tô chạy xăng chuyển sang sản xuất ô tô chạy điện. Vì vậy, số thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ ô tô bị giảm mạnh.

Còn khoản thu tiền sử dụng đất ước đạt hơn 7.817 tỷ đồng bằng 156,3% dự toán trung ương giao, số thu này ước hụt 2.182 tỷ đồng, chỉ đạt 78,2% dự toán HĐND TP Hải Phòng giao.

Dự toán VinFast nộp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách nhưng chỉ thu được một nửa, thuế đất giảm, Hải Phòng "thất thu" hơn 5.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Mặc dù ghi nhận các khoản hao hụt đáng kể nhưng năm 2022, một số khoản lại tăng đột biến do với dự toán dẫn đến tổng thu ngân sách của Hải Phòng vẫn đạt hơn 108 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% so với dự toán Trung ương giao và bằng 102,6% dự toán HĐND TP. Hải Phòng giao.

Năm 2022, Hải Phòng có số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5.680 tỷ đồng, bằng 144,9% dự toán Trung ương giao. Khoản thu này tăng đột biến do một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hết thời gian ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển sang nộp 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh.

Qua thanh tra, cơ quan thuế kiến nghị tăng thu lớn tại một số doanh nghiệp đã tác động đến ý thức chấp hành pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, khoản thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 6.182 tỷ đồng, bằng 883,2% dự toán Trung ương giao và bằng 386,4% dự toán HĐND TP Hải Phòng giao. Khoản thu tiền thuê đất tăng đột biến được xác định do Hải Phòng cho áp dụng quy định nộp tiền thuê đất một lần cho các dự án thuê đất trên địa bàn…

Nhuận Hoa

Từ khóa:  vinfast
Cùng chuyên mục
XEM