Tin tức, bài viết mới nhất về :

đổi vàng

“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”

“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”

2/7/2016 10:27:00 AM

Năm nay, quốc gia thành viên OPEC này phải thanh toán 9,5 tỷ USD tiền nợ cả gốc lẫn lãi...

Tags: Venezuela, đổi vàng