Doanh thu và lợi nhuận của tổng thầu Tracodi năm 2020 đều tăng gấp rưỡi kế hoạch nhờ "bóng mát" từ tập đoàn mẹ Bamboo Capital

29/04/2021 15:27 PM | Kinh doanh

Cụ thể doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của TRACODI lần lượt là 2.852 tỷ đồng và 178,03 tỷ đồng, tương ứng đạt 148,30% và 140,55% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Ngoài ra, TRACODI còn quyết định chia cổ tức 2020 tỷ lệ 11%.

ĐHCĐ TRACODI 2021
ĐHCĐ TRACODI 2021

CTCP đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 để báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra chiến lược kinh doanh 2021.

Kết quả kinh doanh 2020 của doanh nghiệp này cho thấy: doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế trong năm 2020 lần lượt là 2.852 tỷ đồng và 178,03 tỷ đồng, tương ứng đạt 148,30% và 140,55% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Ngoài ra, Tracodi chia cổ tức 2020 tỷ lệ 11%.

Trong năm 2019, doanh thu ghi nhận 1.624 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận ghi nhận 92 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch. Theo đó, Công ty đã thực hiện chia cổ tức với mức chia 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. 

Cụ thể, doanh thu năm 2020 chủ yếu đến từ hoạt động mảng xây dựng, nó đóng góp 1.891 tỷ đồng và chiếm tới 66,3% tỷ trọng tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu chủ yếu của mảng này, là do Tracodi đã hoàn thành nghiệm thu trong các hạng mục xây lắp như: dự án nhà máy năng lượng mặt trời GAIA (công suất 100 MW), dự án năng lượng mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3 (công suất 330 MW tại Bình Định).

Ngoài ra, Tracodi cũng đã nghiệm thu theo tiến độ một phần dự án Radisson Blu Hội An, dự án King Crown Thảo Điền Village đã hoàn thành giao nhà, các dự án điện mặt trời áp mới với tổng công suất đã thi công 43 MW trong năm 2020…

Có thể nói, việc là một phần của Tập đoàn Bamboo Capital đã mang tới rất nhiều lợi ích cho Tracodi, những dự án lớn kể trên đều thuộc mảng năng lượng tái tạo và bất động sản của Bamboo Capital.

Ở khía cạnh khác, doanh thu hoạt động khai thác đá từ Liên doanh Antraco trong năm 2020 cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch: đơn vị đã đạt doanh thu 650,9 tỷ đồng đóng góp 22,8% tỷ trọng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất Tracodi trong năm 2020.

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tracodi với các chỉ tiêu chính: doanh thu thuần hợp nhất là 3.203 tỷ đồng (tăng 12,30% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 342.580 tỷ đồng (tăng 92,43% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 280.164 tỷ đồng (tăng 91,27% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 180.317 tỷ đồng (tăng 19,59% so với năm 2020). Tỷ lệ cổ tức sẽ chia trong năm 2021 phấn đấu lên 14%.

Tracodi tiền thân là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải (Tracodi) được thành lập năm 1990, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện. Sau này, Tracodi chuyển đổi mô hình trở thành CTCP với 100% vốn tư nhân năm 2015. Hiện nay, Tracodi là công ty con của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), mảng kinh doanh chính của Tracodi là: Tổng thầu quản lý thi công mảng xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông; khai thác đá; xuất khẩu lao động và thương mại xuất nhập khẩu.

Định hướng chiến lược của TRACODI trong vài năm tới là trở thành công ty quản lý xây dựng và là đơn vị tổng thầu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, tạo dựng giá trị cho cổ đông, khách hàng và xã hội.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM