Doanh thu bán lẻ hàng hoá đạt trên 910.000 tỷ đồng trong quý 1

30/03/2019 08:19 AM | Kinh doanh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 1/2019 ước tính đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước...

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1 năm nay ước tính đạt 910,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2019, tháng sau Tết Nguyên đán, ước tính đạt 392,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước đó và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 301 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung quý 1/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1 năm nay ước tính đạt 910,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng khá với mức tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 13,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,7%; may mặc tăng 12,1%; phương tiện đi lại tăng 12,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,8%.

Một số địa phương có mức tăng khá là Trà Vinh tăng 18,2%; Phú Thọ tăng 17,2%; Long An tăng 17,1%; Quảng Nam tăng 15,8%; Bình Dương tăng 15,4%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Tĩnh tăng 13,9%; Bắc Ninh tăng 13,6%; Tp.HCM tăng 13,5%; Hà Nội tăng 12,8%.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2019 ước tính đạt 140 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 15,6%; Cần Thơ tăng 13,7%; Khánh Hòa tăng 12,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,1%; Hà Nội tăng 9,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành quý 1/2019 ước tính đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bình Định tăng 22,6%; Quảng Ninh tăng 18,4%; Hà Tĩnh và Bình Dương cùng tăng 17,3%; Khánh Hòa tăng 16,1%…

Doanh thu dịch vụ khác quý 1/2019 ước tính đạt 123,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó doanh thu của Quảng Ninh tăng 15,6%; Khánh Hòa tăng 14,3%; Đà Nẵng tăng 13,6%; Hà Nam tăng 9,5%; Tp Hồ Chí Minh tăng 6,5%; Hà Nội tăng 5,1%.

Theo Duyên Duyên

Từ khóa:  bán lẻ , doanh thu
Cùng chuyên mục
XEM