Điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động trước ngày 25-7

22/06/2022 14:28 PM | Kinh tế vĩ mô

Chậm nhất đến ngày 25-7-2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.

BHXH TP HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện đóng BHXH , BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1-7-2022.

Theo đó, sau khi rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu (LTT) trong thang lương, bảng lương theo nguyên tắc không được thấp hơn mức LTT quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, đơn vị sử dụng lao động thực hiện điều chỉnh mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ). Chậm nhất đến ngày 25-7-2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo LTT vùng mới.

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng mức LTT vùng mới đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định. Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh LTT vùng đúng quy định trên.

Bên cạnh đó, do thời hạn thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) hết ngày 30-6-2022 nên từ 1-7-2022, đơn vị sử dụng lao động sẽ thực hiện đóng vào quỹ với mức bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

BHXH thành phố lưu ý khi thực hiện điều chỉnh lương, đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trong đó bao gồm chế độ tiền lương trả cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Theo M.Chi

Cùng chuyên mục
XEM