Tin tức, bài viết mới nhất về :

Điện toán đám mâ

Điện toán đám mây: Chúng tôi sẽ tiêu diệt phần mềm

Điện toán đám mây: Chúng tôi sẽ tiêu diệt phần mềm

27/03/2015 08:08:00 AM

“Ban đầu họ làm ngơ với bạn. Rồi họ cười bạn. Tiếp theo họ đánh bạn. Và cuối cùng bạn vẫn thắng.”- Đó là để nói về quá trình 15 năm của Điện toán đám mây.

Tags: Điện toán đám mâ , the cloud , cloud computing , đám mây , Google , amazon , tương lai của the clound , xu hướng công nghệ