Dịch vụ công điện tử nào được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nhất?

01/12/2017 10:55 AM | Xã hội

Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2017 do Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam công bố, giao dịch giữa chính phủ và doanh nghiệp có nhiều cải thiện trong những năm gần đây.

Các doanh nghiệp khi tham gia giao dịch điện tử với Chính phủ với 2 mục đích chính: Tra cứu thông tin trên các website cơ quan nhà nước và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên tra cứu các thông tin trên các website cơ quan nhà nước năm 2016 là 34%. Nhìn chung, tỷ lệ doanh nghiệp truy cập và thu thập thông tin từ các website của cơ quan nhà nước trong vài năm trở lại đầu hầu như không có thay đổi lớn. Một trong các nguyên nhân có thể là thông tin cung cấp trên đó chưa phong phú, đa dạng, thiết thực với doanh nghiệp.

Dịch vụ công điện tử nào được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nhất? - Ảnh 1.

Nhóm doanh nghiệp lớn có mức quan tâm tới thông tin trên các website cơ quan nhà nước cao hơn nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 47% doanh nghiệp lớn thường xuyên tra cứu thông tin, trong khi đó tỷ lệ này ở doanh nghiệp nhỏ là 32%.

Dịch vụ công điện tử nào được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nhất? - Ảnh 2.

Trái ngược với xu hướng tra cứu thông tin trên các website của cơ quan nhà nước, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến liên quan tới các thủ tục thông báo, đăng ký, cấp phép… của doanh nghiệp năm 2016 là 75%. Xu hướng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng rõ rệt qua các năm.

Khai báo thuế điện tử vẫn là dịch vụ công trực tuyến được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất (88%), tiếp sau đó là dịch vụ đăng ký kinh doanh (41%), các dịch vụ khác như khai báo hải quan, thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử… có mức độ sử dụng thấp hơn.

Dịch vụ công điện tử nào được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nhất? - Ảnh 3.

Theo báo cáo của Hiệp hội thương mại điện tử, ngày càng nhiều doanh nghiệp đánh giá cáo lợi ích của dịch vụ công trực tuyến.  Năm 2016 có 53% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá dịch vụ công trực tuyến ở mức rất có ích, tỷ lệ này cao hơn không nhiều so với năm 2015. Tuy nhiên trong vòng 5 năm trở lại đây xu hướng này đang phát triển theo hướng tăng dần.

Qua đánh giá của doanh nghiệp có thể nhận thấy giá trị các dịch vụ công trực tuyến nói chung cũng như môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp ngày càng minh bạch và thuận lợi hơn. Việc áp dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân lực và thời gian cũng như các chi phí không chính thức khác.

Dịch vụ công điện tử nào được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nhất? - Ảnh 4.

PV

Cùng chuyên mục
XEM