Đây là lý do khiến quỹ hưu trí có thể “vỡ” vào năm 2031

14/03/2017 19:49 PM | Kinh tế vĩ mô

Tuổi nghỉ hưu bình quân của người Việt Nam là 53 trong khi tuổi thọ trung bình đạt tới 73. Trong khi đó, mức hưởng của người nghỉ hưu Việt Nam là 75% và mức đóng 22% lương, khiến quỹ hưu trí chỉ đủ trả cho 10 năm, và 10 năm còn lại do Ngân sách Nhà nước bù đắp.

Theo Vương Diệu Quân - Hương Xuân

Cùng chuyên mục
XEM