Đất làm sân golf đang rộng hơn đất dành cho bệnh viện, trạm y tế

22/03/2016 15:44 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo quy hoạch đến 2020, hai con số này sẽ ngang bằng nhau.

Tổng diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao hiện đạt 21,45 nghìn ha, tăng 5,17 nghìn ha so với năm 2010. Trong khi đó đất làm sân golf hiện lên đến 9,27 nghìn ha, gồm 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Diện tích đất dành cho cơ sở y tế tính đến năm 2015 đạt 8,2 nghìn ha, tăng 2,42 nghìn ha so với năm 2010.

Đó là con số thống kê được đưa ra trong Báo cáo Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia của Bộ Tài nguyên - Môi trường trong phiên họp Quốc hội chiều 21/3/2015.

Như vậy là hiện tại, diện tích dành cho sân golf đang nhiều hơn cho bệnh viện, trạm xá hay các cơ sở y tế.

Theo quy hoạch được Quốc hội thông qua, đến năm 2020 sẽ có 10,98 nghìn ha được sử dụng để làm 96 sân golf. Diện tích dành cho cơ sở y tế theo quy hoạch tính đến năm 2020 cũng được duyệt ở con số 10,98 nghìn ha.

Việc quy hoạch phát triển sân golf được định hướng xây dựng chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng; không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Dưới đây là chi tiết cơ cấu các nhóm đất phi nông nghiệp theo báo cáo trên.

Kiến Anh

Cùng chuyên mục
XEM