Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đặng Đức Thành

Để "lật ngược thế cờ", Việt Nam cần ít nhất 2 triệu doanh nghiệp

Để "lật ngược thế cờ", Việt Nam cần ít nhất 2 triệu doanh nghiệp

8/27/2015 1:36:55 PM

Kinh nghiệm thế giới cho thấy để nền kinh tế có thể cất cánh, các nước cần ít nhất đội ngũ doanh nghiệp tương đương trên 2% dân số. Theo thông lệ này, Việt Nam cần ít nhất 2 triệu doanh...

Tags: diễn đàn kinh tế, Đặng Đức Thành, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, tăng trưởng tín dụng, doanh nghiệp nhà nước, bội chi ngân sách, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản