Tin tức, bài viết mới nhất về :

dana wilkie

"Tiêu diệt" những "kẻ cắp thời gian" của nhân viên

"Tiêu diệt" những "kẻ cắp thời gian" của nhân viên

9/23/2015 9:28:00 AM

Trước đây, câu chuyện về những “kẻ cắp thời gian” thường được nêu trong những khóa học về quản lý thời gian.

Tags: quản lý thời gian, công nghệ mới, nhà sáng lập, điện thoại di động, mối quan tâm, người quản lý, dana wilkie, lãng phí thời gian, vô kỷ luật