Dàn lãnh đạo FPT nhận mức lương trung bình 250 triệu/tháng

22/03/2016 11:42 AM | Kinh doanh

Ba thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT nhận lương trung bình từ 250 triệu đồng/tháng trong năm 2015, theo tài liệu trình Đại hội Cổ đông năm 2016.

Công ty Cổ phần FPT vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra chiều ngày 31/3/2016 tại Hà Nội.

Mục tiêu năm 2016, doanh thu FPT đạt 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm ngoái.

Báo cáo về giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT cho thấy, trong năm 2015, tổng mức lương thực chi cho 3 thành viên HĐQT là 9,2 tỷ đồng, mức đại hội cổ đông phê duyệt là 10,76 tỷ đồng.

Ba thành viên HĐQT bao gồm: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT; Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ông Đỗ Cao Bảo, Ủy viên HĐQT.

Như vậy, bình quân mỗi tháng, dàn lãnh đạo FPT có nhận mức lương trên 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 2 thành viên HĐQT không điều hành bao gồm ông Lê Song Lai (Ủy viên), ông Jean - Charles Belliol (Ủy viên) cũng nhận mức thù lao 4,98 tỷ đồng trong năm 2015.

Dàn lãnh đạo của FPT đều có độ tuổi khá cao, trong đó ông Trương Gia Bình 60 tuổi, ông Bùi Quang Ngọc 60 tuổi, ông Đỗ Cao Bảo 59 tuổi. Với độ tuổi này khiến người ta liên tưởng tới lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hơn là một công ty công nghệ làm ăn lãi lớn.

Mặc dù việc tìm kiếm đội ngũ kế cận thay thế đã từng được ban lãnh đạo FPT triển khai nhưng đến nay FPT vẫn chưa thể tìm được một gương mặt trẻ tuổi sáng giá nào khác để thay thế.

Năm 2015, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 40.000 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.851 tỷ đồng, tăng trưởng 16%.

Cả 2 chỉ tiêu trên đều tương đương với kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ước đạt 4.369 đồng.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM