Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cung A Phòng

Tần Thủy Hoàng vì một người con gái mà quyết không lập hoàng hậu - Đó là ai?

Tần Thủy Hoàng vì một người con gái mà quyết không lập hoàng hậu - Đó là ai?

12/5/2021 8:20:00 PM

Sở hữu hậu cung 3000 giai nhân nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn da diết nhớ thương mối tình dang dở thuở thiếu thời.

Tags: tần thủy hoàng, người con gái, Cung A Phòng