Tin tức, bài viết mới nhất về :

CTCP Đầu tư Thương mại TNG

Inside Factory: Thăm nhà máy Phú Bình của TNG

Inside Factory: Thăm nhà máy Phú Bình của TNG

19/04/2015 08:39:00 PM

Phú Bình 3 là một trong 17 nhà máy của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, có năng lực sản xuất 1 triệu sản phẩm Jacket hoặc váy/năm...

Tags: nhà máy Phú Bình , nhà máy may , CTCP Đầu tư Thương mại TNG , TNG , Phú Bình , may , inside factory , Câu chuyện kinh doanh