Chuyển trường Bách khoa Hà Nội lên thành đại học

05/12/2022 10:34 AM | Xã hội

Thủ tướng vừa ký quyết định chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thuộc Bộ GD&ĐT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu và hoạt động trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định. "Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản", Thủ tướng yêu cầu.

Về cơ cấu tổ chức, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng đại học, công nhận chủ tịch hội đồng và giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo Luật Giáo dục, để chuyển trường đại học thành đại học cần đạt đủ các điều kiện sau: Trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp.

Trường cần ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học (theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP); ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người.

Trường cần ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.


Theo Hà Cường/VTC

Cùng chuyên mục
XEM