Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chủ tịch LP Group

Luật sư nói về vụ TGDĐ tự giảm tiền thuê: Với các doanh nghiệp lớn và đã niêm yết, nếu hành xử vô lý, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông

Luật sư nói về vụ TGDĐ tự giảm tiền thuê: Với các doanh nghiệp lớn và đã niêm yết, nếu hành xử vô lý, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông

10/8/2021 1:08:32 PM

Bên thuê mặt bằng khó khăn thì Bên cho thuê cũng có khó khăn của họ, hành động của bên nào cũng cần thượng tôn pháp luật. Với những doanh nghiệp lớn và đã niêm yết như Thế Giới Di Động,...

Tags: thế giới di động, TGDĐ, Chủ tịch LP Group, Luật sư Nguyễn Văn Lộc