Chính phủ mới sẽ làm gì với "lợn nuôi chất cấm, gà nhuộm vàng ô" để bảo vệ người dân?

06/05/2016 14:22 PM | Kinh tế vĩ mô

Bên cạnh vụ việc hàng chục tấn cá chết ven biển các tỉnh miền Trung, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục gây nhức nhối, bức xúc dư luận suốt thời gian qua. Ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ mới đã chính thức lên tiếng bàn về giải pháp, ngăn chặn triệt để các vi phạm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trả lời câu hỏi về biện pháp nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định: Ngay sau khi kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ đã xác định an toàn thực phẩm tiếp tục là một trọng tâm ưu tiên của Chính phủ.

Theo đó, ngay trong năm 2016, yêu cầu của Chính phủ đối với các Bộ, ngành liên quan là:

- Tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y và xử lý dứt điểm việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng.

- Chấn chỉnh việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phụ gia bảo quản, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các điểm giết mổ tập trung.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điểm.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành, nhất là của chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo cần có biện pháp mạnh, kiên quyết, toàn diện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn thực phẩm; công khai thông tin và việc xử lý đối với cơ sở vi phạm, biểu dương kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thực phẩm an toàn.

Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm.

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM