Chính phủ đồng ý cho Samsung miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

18/01/2019 13:50 PM | Xã hội

Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 06 ngày 16/1 về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334 ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên và cá Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Theo T.Công

Cùng chuyên mục
XEM