Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO Đỗ Thuỳ Dương

CEO Đỗ Thùy Dương - "quân sư" của hàng loạt sếp tổng: Không phải ngân hàng hay tài khoản chứng khoán, tiền cất ở đâu mới có lợi nhuận vô hạn?

CEO Đỗ Thùy Dương - "quân sư" của hàng loạt sếp tổng: Không phải ngân hàng hay tài khoản chứng khoán, tiền cất ở đâu mới có lợi nhuận vô hạn?

11/02/2022 08:23:40 AM

Diễn giả kiêm CEO Đỗ Thùy Dương đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cố vấn phát triển năng lực lãnh đạo.

Tags: tài khoản chứng khoán , người sáng lập , nhân sự chủ chốt , CEO Đỗ Thuỳ Dương