Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO công ty

Thường xuyên đề bạt "mini - CEO" đã giúp Hubspot thành công như thế nào?

Thường xuyên đề bạt "mini - CEO" đã giúp Hubspot thành công như thế nào?

22/11/2017 01:23:12 PM

Khi một nhân viên có một ý tưởng mới cho kinh doanh, CEO của Hubspot có thể miễn nhiệm nhân viên đó khỏi công việc hiện tại và bổ nhiệm anh ta vào vị trí “mini - CEO”.

Tags: văn hóa doanh nghiệp , CEO công ty