"Câu lạc bộ" xuất khẩu tỷ đô 8 tháng đầu năm lên đến 20 nhóm hàng

16/09/2017 17:07 PM | Kinh tế vĩ mô

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hàng hóa 8 tháng 2017 có tới 20 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2017 đạt gần 270,91 tỷ USD tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 19,7 tỷ USD tăng 11,9% so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 135,03 tỷ USD tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 4,12 tỷ USD tăng mạnh 34,4% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 22,56 tỷ USD tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng/2017 là: EU đạt 7,9 tỷ USD tăng 11,3% và chiếm gần 30% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đạt 2,6 tỷ USD, giảm 9,9%; Hoa Kỳ đạt 2,55 tỷ USD, giảm 4,7%... so với cùng kỳ năm 2016.

Hàng dệt may đạt giá trị xuất khẩu 2,68 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng lên 16,86 tỷ USD, tăng 8,2% (tương đương tăng 1,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 8,16 tỷ USD, tăng 7,3%; sang EU đạt 2,47 tỷ USD, tăng 4,1%; sang Nhật Bản đạt 1,97 tỷ USD, tăng 5%; sang Hàn Quốc là 1,56 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước...

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,42 tỷ USD, tăng 16,2% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng lên 16,06 tỷ USD - tăng mạnh 42,2% (tương đương tăng 4,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm là: Trung Quốc đạt 4,04 tỷ USD, tăng mạnh 95,4%; thị trường EU đạt 2,92 tỷ USD tăng 23,4%; Hoa Kỳ đạt 2,03 tỷ USD tăng 7,2%; Hồng Kông đạt 1,14 tỷ USD tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại: Xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng đạt 1,27 tỷ USD, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 đạt 9,6 tỷ USD tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu giày dép các loại của Việt Nam 8 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 3,36 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước; EU (28 nước) đạt 3,03 tỷ USD, tăng 10%; Trung Quốc với 744 triệu USD tăng 28%; …

Máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng: Đạt kim ngạch xuất khẩu là 1,24 tỷ USD, tăng 16,7% so vơi tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2017 đạt 8,23 tỷ USD tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ Việt Nam 8 tháng đầu năm 2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 1,62 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, Nhật Bản với 1,13 tỷ USD, tăng 12,5%, Trung Quốc với 1,07 tỷ USD, tăng 70%; …

Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng đạt 841 triệu USD tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 8/2017 cả nước đã xuất khẩu 5,2 tỷ USD hàng thủy sản, tăng mạnh 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 bao gồm: Hoa Kỳ đạt 918 triệu USD, tăng 1,6%; EU đạt 886 triệu USD tăng 17,9%; Nhật Bản đạt 830 triệu USD tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng rau quả: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 322 triệu USD, giảm 10,2% so với tháng trước. Trong 8 tháng/2017 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,35 tỷ USD, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính hàng rau quả từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 với kim ngạch đạt 1,8 tỷ USD, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm đến 76% kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của cả nước. Tiếp theo là Nhật Bản đạt 80 triệu USD, tăng 64,6%, Hoa Kỳ đạt 69 triệu USD, tăng 26,6% so với 8 tháng/2016.

Hàng nông sản (hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn): xuất khẩu hàng nông sản trong tháng đạt 1,07 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 8 tháng 2017 đạt 8,06 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tùng Anh

Cùng chuyên mục
XEM