Sáng 1/12/2014, CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tại đại hội này, HĐQT trình xin Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 3 nội dung quan trọng gồm:

(i) Mondelēz International đầu tư vào CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD);

(ii) Đầu tư thêm vào Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) tăng tỷ lệ sở hữu từ 24% lên 51% để nắm quyền kiểm soát công ty. KDC sẽ mua CP của Vocarimex bên ngoài thị trường;

(iii) Mua tối đa 30% tổng cổ phiếu  phát hành làm cổ phiếu quỹ, giá không quá 60.000 đồng/CP.

ĐHCĐ bất thường Kinh Đô: Tập trung vào quy mô trước lợi nhuận
 

Tại sao KDC giữ lại 20% cổ phần ở BKD, và tiền thuế của vụ chuyển nhượng là bao nhiêu?

Thuế của thương vụ được tính chung trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Về kế hoạch phát triển các dự án bất động sản: KDC không sử dụng nguồn tiền từ Mondelēz đầu tư vào bất động sản. KDC chủ trương chỉ phát triển các dự án đang thực hiện dở dang.

 
1

Cổ tức năm 2014 có thay đổi hay không?

Kế hoạch cố tức đã được phê duyệt vẫn tiếp tục 20%, phần tăng thêm hay không sẽ được quyết định vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên diễn ra năm tới.

 
2

Kế hoạch lợi nhuận trong vòng 3 năm tiếp theo như thế nào?

Chúng tôi tập trung trước vào quy mô sau đó đến lợi nhuận.

 
3

Việc chuyển nhượng mảng bánh kẹo cho Mondelēz có bao gồm mảng phân phối không?

Chuyển nhượng bao gồm cả mảng phân phối bánh kẹo của KDC (Chỉ có của bánh kẹo).

 
4

Giá trị sổ sách của BKD sau khi hợp nhất với NKD là bao nhiêu?

Tổng giá trị sổ sách của BKD sau khi hợp nhất với NKD là khoảng 1.500 tỷ đồng.

 
5

Khi nắm giữ 80% BKD, Mondelēz còn giữ thương hiệu Kinh Đô trên sản phẩm bánh kẹo không?

Mondelēz đầu tư vào BKD không phải mua để thôn tính, bỏ đi thương hiệu Kinh Đô. Mondelēz sẽ phát triển tiếp thương hiệu bánh kẹo Kinh Đô.

 
6

Khi nào sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 80% BKD cho Mondelēz ?

Đến cuối quý II/2015, Kinh Đô mới chuyển giao mảng bánh kẹo cho Mondelēz, nên đến quý II/2015 KDC vẫn còn sở hữu 100% BKD và hạch toán doanh thu lợi nhuận của 100% BKD, từ quý III/2015 Kinh Đô ghi nhận doanh thu/ lợi nhuận mảng bánh kẹo theo tỷ lệ sở hữu 20%.

 
7

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 80%BKD cho Mondelēz, khi nào tiền về tài khoản của KDC?

Dự kiến quý II/2015 hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 80% BKD cho Mondelēz, khi đó tiền sẽ về tài khoản.

 
8

Hạch toán lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần cho Mondelēz khi nào?

Toàn bộ giao dịch chuyển nhượng 80% cổ phần BKD cho Mondelēz diễn ra trong năm 2015, nên hạch toán sẽ bắt đầu vào năm sau (năm 2015).

 
9

Mảng mì gói đóng góp bao nhiêu % doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 và 2015?

Trong năm 2014, đóng góp của mì gói là thấp vì mới được tung ra cách đây khoảng 2 tuần. Kế hoạch chi tiết về đóng góp của mảng mì gói vào doanh thu lợi nhuận sẽ được trình cổ đông vào kỳ họp thường niên năm tới.

 
10

Khi nào Kinh Đô có sản phẩm dầu ăn đưa ra thị trường?

Dự kiến vào quý II/2015 Kinh Đô sẽ tung dầu ăn ra thị trường.

 
11

Việc chuyển dịch từ lĩnh vực bánh kẹo sang lĩnh vực mới như mì gói, dầu ăn liệu có thể thành công không?

Đầu tư khi nào cũng có rủi ro, quan trọng là kiểm soát rủi ro như thế nào. Việc chuyển từ bánh kẹo sang lĩnh vực mới (dầu ăn và mì gói) thực chất vẫn là lĩnh vực chế biến thực phẩm – đây là lĩnh vực KDC có kinh nghiệm 20 năm và hiểu rõ thị trường này. Bằng chứng là KDC đã khá thành công khi tung sản phẩm mì ra trong 2 tuần qua. KDC đã nghiên cứu và lường các rủi ro thị trường cũng như xem xét điều kiện/khả năng đáp ứng của KDC khi tham gia vào lĩnh vực mì gói, dầu ăn.

 
12

Kế hoạch xử lý cổ phiếu quỹ sau khi mua vào?

KDC sẽ không bán ra CPQ trên sàn mà tìm các đối tác chiến lược/các nhà đầu tư muốn gắn bó lâu dài với KDC để bán ra (khi đã mua và nắm giữ CPQ).

Đại hội đồng đã thống nhất thông qua tất cả nội dung các tờ trình.

 
13

Hồng Ngọc

Theo Trí thức trẻ