Những thương hiệu đắt giá nhất thế giới từng bị thâu tóm (Phần 1)

20/01/2016 11:04 AM | Kinh doanh

Đằng sau những thương hiệu nổi tiếng thế giới luôn là những tập đoàn khổng lồ và họ thực hiện những thương vụ “thâu tóm” trị giá hàng chục tỷ USD.

1. Kraft Foods

Giá trị thương hiệu: 41,3 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Kraft Heinz Co.

Năm bị thâu tóm: 2015

Doanh thu: 18,2 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Kraft, Oscar Mayer, Philadephia

2. Lorillard

Giá trị thương hiệu: 27,2 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Reynolds American

Năm bị thâu tóm: 2015

Doanh thu: 6,99 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Newport, Kent

3. Gillette

Giá trị thương hiệu: 25,56 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Procter & Gamble

Năm bị thâu tóm: 2005

Doanh thu: $11,18 billion

Thương hiệu sở hữu: Gillette, Duracell, Oral B, Braun

4. Anheuser-Busch

Giá trị thương hiệu: 24,23 tỷ USD

Công ty thâu tóm: InBev

Năm bị thâu tóm: 2008

Doanh thu: 17,44 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Budweiser, Michelob, Busch

5. Porsche

Giá trị thương hiệu: 17,76 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Volkswagen

Năm bị thâu tóm: 2012

Doanh thu: 14,04 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Porsche

6. H.J. Heinz

Giá trị thương hiệu: 12,13 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Berkshire Hathaway / 3G

Năm bị thâu tóm: 2013

Doanh thu: 11,53 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Heinz, Quero

7. Nabisco

Giá trị thương hiệu: 11,7 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Philip Morris / Kraft

Năm bị thâu tóm: 2000

Doanh thu: 8,27 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Oreo, Ritz, Nutter Butter, Planters

8. Cadbury

Giá trị thương hiệu: 10,3 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Kraft Foods

Năm bị thâu tóm: 2010

Doanh thu: 9,98 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Cadbury, Trident, Hollywood, Halls

9. Wyeth

Giá trị thương hiệu: 10,24 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Pfizer

Năm bị thâu tóm: 2009

Doanh thu: 23,30 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Wyeth, Efexor, Prevnar, Enbrel, Gold, Protonix, Zosyn, Torisel

10. Altadis

Giá trị thương hiệu: 9,38 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Imperial Tobacco

Năm bị thâu tóm: 2008

Doanh thu: 6,12 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Gauloises, Gitanes, Fortuna, Montecristo, Dutch Masters, Cohiba

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM