Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố

19/01/2023 09:27 AM | Kinh doanh

Còn 1 ngày nữa là vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp đang lần lượt công bố BCTC quý 4.

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 1.

- VNSteel (TVN) lỗ 406 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 789 tỷ đồng.

- Đức Giang (DGC) lãi trước thuế 1.195 tỷ đồng trong quý 4, giảm 18% và cả  năm lãi 6.375 tỷ đồng, tăng 142%.

- FPT Telecom (FOX) lãi trước thuế 649 tỷ đồng trong quý 4, tăng 6% và cả  năm lãi 2.818 tỷ đồng, tăng 18%.

- Điện Khánh Hòa (KHP) lãi trước thuế 62 tỷ đồng trong quý 4, tăng 830% và cả  năm lãi 72 tỷ đồng, tăng 29%.

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 2.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4 sắp xếp theo ngành

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 3.

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 4.

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 5.

Theo Huyền Trang

Cùng chuyên mục
XEM