Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cán bộ cấp chiến lược

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

09/05/2018 02:44:14 PM

Nhận xét về đề án xây dựng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược được trình tại Hội nghị Trung ương 7, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng cấp thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển.

Tags: cán bộ cấp chiến lược , hội nghị trung ương , Đại biểu quốc hội , Bí thư Huyện

Sáu nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ trong 5 năm tới

Sáu nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ trong 5 năm tới

20/11/2016 02:29:44 PM

Có 6 nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành từ nay đến 2021...

Tags: cán bộ cấp chiến lược , đời sống vật chất , phúc lợi xã hội , Tăng năng suất lao động , năng suất lao động