Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cách mạng Mỹ

Vì sao Washington D.C không thể trở thành tiểu bang 51 của Mỹ?

Vì sao Washington D.C không thể trở thành tiểu bang 51 của Mỹ?

6/28/2020 10:22:05 AM

“Nộp thuế mà không có đại diện”, đó là khẩu hiệu từ trước cuộc Cách mạng Mỹ mà thủ đô Washington, D.C, đã sử dụng như một slogan không chính thức nhằm đòi quy chế tiểu bang cho thành phố...

Tags: Cách mạng Mỹ