Tin tức, bài viết mới nhất về :

buôn đồng hồ

Buôn đồng hồ giả: "1 vốn... 40 lời"

Buôn đồng hồ giả: "1 vốn... 40 lời"

8/17/2016 8:19:16 AM

Tại TP.HCM, đồng hồ giả - một mặt hàng đang được kinh doanh không thể "bát nháo" hơn, khiến người dùng khó có thể phân biệt thật giả cũng như giá trị của nó.

Tags: đồng hồ giả, thương hiệu nổi tiếng, buôn đồng hồ