# Câu chuyện kinh doanh

Chuyên gia khuyến nghị 3 điều cần làm cho các nhà TMĐT nếu không muốn 'sớm nở tối tàn'

Đầu tiên là xây dựng khả năng nhận diện thương hiệu trên các kênh bán hàng, thứ hai là tập trung hoàn thiện đơn hàng cùng hệ thống logistic và cuối cùng là uyển chuyển trong các kế hoạch - chiến lược dài hạn. Trên hết, khả năng trụ vững của các nhãn hàng phụ thuộc vào sự bền vững của các chiến lược TMĐT, từ đó duy trì sự nhận diện của thương hiệu để kết nối chặt chẽ với người tiêu dùng.